BATUUTIDE OHUTUSNÕUDED JA RENDITINGIMUSED

Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine algaks üllatusrohkelt, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja täita renditingimusi!

Btuudi rent

ÜLDNÕUDED JA -REEGLID batuutide kasutamisel

 • Batuudid paigaldab ja pakib kokku Hops ja tops tiim, kes on läbinud põhjaliku ettevalmistuse ja tänu sellele pöörab tähelepanu igale ohutust mõjutavale tegurile. Paigaldus ja kokku pakkimine kuulub batuudi rendihinna sisse.
 • Batuudid kogu varustusega on enne rendile andmist Hops ja tops tiimi poolt üle kontrollitud ja puhastatud.
 • Batuudid paigaldatakse välitingimustes ainult murualale.
 • Batuudi rendiaja pikkus on 10:00-19:00, kuid olenevalt tingimustest (logistika/niiskus/ pimedus) võib rendiaeg kas lüheneda või pikeneda. Kui soovite batuudi rendiaega pikendada (n. järgmise päevani), lisandub kokkuleppeline tasu.
 • Batuudi renditasu sõltub renditavast batuudist – “Veealune maailm” 100€, “Käpapatrull” 120€, “Lumekuninganna” 220€, “Takistusrada” 220€. Rendiaja pikendamine või muud kompromissid vastavalt kokkulepetele.
 • Batuudi renditasu tuleb tasuda enne batuudi rendiaja algust kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Batuudi rendi hinnale lisandub transporditasu 1,3€/km (v.a. Pärnu linn (Pärnu linn) ja Tammiste küla (Tori vald), mille transport kuulub rendihinna sisse). Transporditasu sisaldab 2x sõitu rendikohale.
 • Kui soovite batuudi rendile lisaks ka meiepoolse spetsialisti kohalolekut (kvalifitseeritud järelevalve olemasolu), lisandub tunnitasu 20€/h.
 • Kui soovite batuudi rendi broneeringu tühistada lapse haigestumise või ebasoodsate ilmaolude tõttu, tuleb broneering tühistada 2 tundi enne batuudi väljastusaega. Hilisemal tühistamisel rakendub teenuse tellijale kohustus tasuda 50% tellitud teenuse hinnast.
 • Renditavat batuuti ei tohi edasi rentida või batuudi kasutamise eest tasu küsida.
 • Batuudi rendile võtja vastutab batuudile/batuutidele tekitatud vigastuste eest ja hüvitab rendile andjale tekitatud kahju. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

TEHNILISED ANDMED batuutide kasutamisel

 • Maksimaalne kasutaja pikkus 250 cm
 • Kasutaja maksimaalne kaal 100 kg
 • Minimaalne vanus 3 aastat
 • Batuut “Veealune maailm” mahutavus maksimaalselt 8 inimest
 • Batuut “Käpapatrull” mahutavus maksimaalselt 8 inimest
 • Batuut “Lumekuninganna” mahutavus maksimaalselt 12 inimest
 • Batuut “Takistusrada” mahutavus maksimaalselt 15 inimest
 • Vaiad, millega batuute kinnitatakse on 40-50cm pikkusega ja 16mm läbimõõduga
 • Puhurid 220-240V, 50Hz, IP24, 1100W
 • Standart EN14960-1:2019
 • Maksimaalne tuulekiirus, millega batuute õues kasutatakse on 38km/h ehk 10,56m/s

SERTIFIKAADID

 • Meie batuudid on testitud, kvaliteetsed ja vastupidavad ning väljastatud kõrgetele Euroopa nõuetele vastava CE-märgistusega!
Batuudi rent

BATUUTIDE RENTIMISE OHUTUSNÕUDED

 • Batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad (s.h kõrgete batuutide ülemised ankurduskohad) peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud, seda ka juhul kui batuut asub nt siseruumides.
 • Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, aiad, puud jne.
 • Batuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.
 • Batuudi ümber tuleb tagada vaba ala (minimaalne vaba ala peab ulatuma kauguseni 1,8m seintega küljest ning 3,5 m avatud külgedest).
 • Puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad tarbijatele ja muudele kõrvalistele isikutele (s.h tuleb välistada juhtmetesse takerdumise võimalus).
 • Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jne kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud (s.h mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses (või kaalus, kasvus) lapsed batuudil hüpata tohivad, hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid (mürada, tõugelda) jne.
 • Vajalik on tagada täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist (s.h kasutajate arvu) ning saab koheselt reageerida õnnetuse või batuudi tühjenemise korral.
 • Batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms.
 • Peab olema teada, milline on igale batuudile tootja poolt lubatud maksimaalne kasutajate arv, kasutaja maksimaalne pikkus ning seda tootja poolt etteantut peab järgima.
 • Tuleb jälgida ilmatikuolusid – vihma ja tugeva tuulega batuuti kasutada ei tohi!

Paigaldamine (rendile andja), kontrollimine (rendile võtja) ja kokku pakkimine (rendile andja):

Paigaldamine rendile andja poolt:

 • Batuut paigaldatakse avarasse kõvale ja siledale pinnasele, mis ankurdatakse nõuetekohaselt.
 • Batuut rullitakse lahti, tõmmates selle igast küljest sirgeks.
 • Ühendatakse vastav arv puhureid batuudi külge.
 • Enne puhuri vooluvõrku ühendamist, kontrollitakse kas pikendusjuhe on kahjustamata ja ühendatud korralikult.
 • Enne kui batuut pole täielikult õhuga täitunud ja fikseeritud, ei tohi batuudile minna!
 • Kui batuut on õhku täis (võtnud oma kuju) kinnitatakse vaiad.
 • Batuut peab olema fikseeritud/kinnitatud igast olemasolevast kinnitusaasast enne kui seda kasutama hakatakse. Batuut kinnitatakse vaiadega, mis on komplektiga kaasas.

Kontrollimine rendile võtja poolt:

 • Batuuti kasutatakse ohutusnõuetele vastavalt ning kasutamise ajal on tagatud pidev järelevalve täiskasvanu poolt.
 • Kasutamise käigus tuleb regulaarselt kontrollida batuudi, puhuri ja elektrikaablite seisukorda. Samuti batuudi külge kinnitatud vaiade püsivust.
 • Kui batuudil ei ole kasutajaid, tuleb puhur välja lülitada arvestades ohutusnõuded ja reegleid.
 • Kui ilmastiku olud muutuvad (n. vihmasadu, rahe, niiskus vms), tuleb rendile võtjal batuut ennetavalt kasutajatest vabastada, puhur välja lülitada ja batuudil õhk välja lasta. Seejärel tuleb batuut ja puhurid katta neile spetsiaalselt mõeldud lisakatetega, mille on võimaldanud rendile andja.
 • Enne batuudi lõplikku õhust tühjaks laskmist (peale viimast kasutamist) kontrollitakse rendile võtja poolt, et keegi batuudil ei viibiks. Samuti tuleb üle vaadata batuudi seisukord (puhtus, kõrvaliste asjade eemaldamine, liigne niiskus). Rendile võtja veendub, et renditav batuut on puhas ja kokku pakkimiseks valmis!
 • Kui batuudil kedagi ei viibi ja batuut on puhas, tuleb puhur välja lülitada.
 • Batuut vajub õhust tühjaks.

Kokku pakkimine rendile andja poolt:

 • Kui batuut on õhust tühi, eemaldatakse puhurid ja vaiad.
 • Batuut rullitakse ja pakitakse transportimiseks kokku.

Batuutide paigaldamisel tuleb arvestada koormusega murule!

 

Tähelepanu tuleb pöörata:

 • Batuudi kasutamise ajal peab vähemalt üks täiskasvanu jälgima batuudil toimuvat. Mitte kunagi ei tohi jätta lapsi batuudile järelevalveta. Batuudi kasutajatele tuleb enne batuudile minekut selgitada, mis on lubatud ja mis keelatud.
 • Batuudile ei tohi lubada isikut, kellel on või on hiljuti olnud mõni vigastus või trauma, sealhulgas ka mõni muu haiguslik seisund. Samuti ei tohi batuudil viibida rasedad. Iga isik batuudil vastutab ise, et tema tervislik seisund on sobilik batuudi kasutamisel!
 • Batuudil ei tohi olla lubatust rohkem inimesi. Maksimaalsed kandevõimed on kirjas `Üldreeglid-Tehnilised andmed`all.
 • Korraga kasutavad batuuti ühes vanuses lapsed.
 • Vihma ja tugeva tuulega on batuudi kasutamine KEELATUD!
 • Regulaarselt tuleb kontrollida (vähemalt 15 minuti tagant) batuudi kinnitusvaiad üle, et need ei oleks hüppamise käigus maa seest väljunud. Kui mõni vai on lahti, tuleb see koheselt haamriga maa sisse tagasi lüüa.
 • Kui batuut hakkab tühjenema, tuleb viivitamatult:
  1. isikud eemaldada batuudilt;
  2. vaadata üle lüliti, pistikud, kaitsmed elektrikapis jms;
  3. kontrollida puhuri kinnitusi;
  4. kui viga ei ole leitav, siis kontakteeruda koheselt Hops ja tops tiimiga telefoni teel.
 • Kõikidel batuudi rendile võtjatel on kohustuslik lugeda läbi Batuutide kasutamise ohutusnõuded ning anda selle kohta allkiri, mis kinnitab, et ollakse teadlik ja käitutakse nõuetele vastavalt. Rendile andja ei vastuta batuudi kasutamisel tekkinud õnnetuste / õnnetusjuhtumite eest!
 • Batuudi kasutamine tule lähedal on KEELATUD!
 • Ümber batuudi jooksmine on ohtlik, sest batuudi külge on kinnitatud puhur(id) koos elektrikaabli(te)ga. Neist tuleb eemal hoida kõik inimesed.
 • Kuuma ilmaga tuleb jälgida liumäest allalaskmist, sest vale allalaskmisasendiga võib nahk saada kahjustada (naha hõõrdumine allalaskmisel kuuma pinnaga võib tekitada põletust). Soovituslik on lasta liumäest alla nii, et käed toetuksid rinnale/jalgadele.
 • Puhurile ei tohi selle töötamise ajal midagi asetada ega seda millegagi katta.
 • Batuutidel on keelatud: ronida/turnida seintel ja äärtel, mis ei ole selleks ettenähtud; välisäärtel ronimine; teha ohtlikke hüppeid/manöövreid või käituda agressiivselt; olla teravate esemetega sh. (kõrvarõngad, ketid, kellad, prillid, sõrmused jms); kanda kaasas või taskutes esemeid, mis võivad kahjustada batuuti või vigastada teisi batuudil viibijaid (sealhulgas telefonid, mänguasjad, võtmed jms); suitsetada; süüa ja juua; olla alkoholi või ravimite (sh ka psühhotroopsete ainete) mõju all; viibida jalanõudega; viibida koduloomadel.

Puhurite ühendamine, kasutamine, lahti ühendamine:

Puhurid vastavad ASTM standarditele. Igale batuudile on kehtestatud vastav arv puhureid ning tehasepoolne võimsuse näit. Puhurid on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Puhur(id) koos batuudiga paigaldab ja pakib kokku rendile andja, vahepealse (mitte)kasutamise ajal lülitab sisse ja välja puhureid rendile võtja.

 • Puhur, sealhulgas toitekaabel, ei tohi olla üldsusele kergesti ligipääsetavad.
 • Ootamatute ilmaolude muutuse korral tuleb puhurid kaitsta vihma, niiskuse, tuule eest kattes selle rendile andja poolt antud lisakattega. Kindlasti tuleb jälgida, et puhur on eelnevalt välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud!

Puhurite paigaldamine, kasutamine ja kokku pakkimine:

 • Puhuri ots ühendatakse batuudi otsaga.
 • Ühenduskoht kinnitatakse koormarihmaga.
 • Veendutakse, et ühenduskoht on tihkelt ühendatud ja tugevalt kinnitatud.
 • Puhur lülitatakse käima. Batuut täitub õhuga ning seejärel kinnitatakse ohutusnöörid ja -vaiad.
 • Puhurile ei tohi selle töötamise ajal midagi asetada ega seda millegagi katta!
 • Kui batuut on lõplikult õhuga täitunud, kohandatakse puhurid selliselt (tõmmatakse sirgeks), et õhuvool liiguks takistusteta. Seejärel on puhurid paigas ja batuut kasutamiseks valmis.
 • Kui batuudil ei ole kasutajaid, tuleb puhurid nupust välja lülitada. Kasutamisvajadusel uuesti sisse lülitad.
 • Kui batuudi kasutamine on lõplikult lõppenud, tuleb puhurid välja lülitada, vooluvõrgust eemaldada.
 • Rendile andja ühendab puhurid batuudi küljest ise lahti ja tooted pakitakse kokku.

Batuudid on õige kasutamisega ohutud ja toredaid emotsioone pakkuvad atraktsioonid!

Turvalisi hetki soovib Hops ja tops tiim!